+420 724 163 830
info@all4website.cz

Hardware - Software - WWW - Servis

Provozovna

Jan Fazekaš

Kájovská 102

Větřní   382 11

Tel: 724 163 830

Hot Line: 724 163 830

Ičo: 735 06 095

Zapsán v Živnostenském rejstříku

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Český Krumlov

REKLAMAČNÍ ŘÁD PC LYNX 

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ 
Ke každé sestavě PC je přikládána faktura a záruční list. Osobním převzetím zboží a podpisem záručního listu nebo 
převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s reklamačním řádem výrobce a potvrzuje, že byl s těmito podmínkami 
seznámen. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
Délka záruky v měsících je uvedena u každého PC na záručním listu. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a 
prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Informace o prodloužení záruky z důvodů oprav jsou 
evidovány na záručním listu. Každé PC je opatřeno záruční plombou. V případě poškození této plomby může dojít k 
zániku záruky na některé komponenty v PC. V případě ztráty záručního listu nebo poškození záruční plomby musí 
kupující reklamovat výrobek v servisních střediscích PC. Standardní záruka na PC je 24 měsíců. 

NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: 
 Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba. 
 Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem). 
 Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy 
běžnému kancelářskému prostředí. 
 Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží. 
 Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím 
neautorizovaného software a spotřebního materiálu. 
 Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo 
všeobecnými zásadami. 
 Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího. 
 Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. 
 Zboží bylo poškozeno živly. 

KUPUJÍCÍ JE POVINEN: 
 Zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od 
prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po 
předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. 
 Uplatnit reklamaci produktů, kterým je na území České Republiky poskytován autorizovaný servis, přímo v autorizovaných 
servisních střediscích. 
 Zboží zasílané k reklamaci musí být úplné a v originálních obalech (nebo obalech odpovídajících charakteru zboží), musí 
být s kompletní dokumentací, doplňky a softwarem. 
 V případě neoprávněné reklamace bude prodávající nebo SSPC účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. 
Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku, nebo po zaplacení faktury. Výrobce si vyhrazuje právo nahradit vadné a 
neopravitelné komponenty z PC za zboží jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry. 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění. 

VÝROBCE 
eD' system Czech, a.s., www.edsystem.cz

Přihlášení

Partneři

Jsme partnery:

LYNX

TRILINE

HAL 3000

Hewlett Packard

NORTON by Symantec

Western digital

 

 

 

Online platba